Keep Going


Teruslah bergerak hingga Kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu, Teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah Bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Tetaplah berjaga hingga Kelesuan itu lesu menemanimu.

Benarlah janji Allah itu, Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya itu.(Q.S AL Baqarah :286)